Glimstedt har biträtt Bixia vid förhandling och upprättande av PPA mellan Bixia, Vida samt Svea Solar

Advokatfirman Glimstedt har biträtt Bixia AB vid förhandling och upprättande av PPA (Power Purchase Agreement) mellan Bixia, sågverkskoncernen Vida samt solenergiföretaget Svea Solar. Avtalen avser en ny solcellspark som bidrar till mer förnybar produktion i södra Sverige och innebär att en ny stor solpark kommer att byggas i Blekinge med byggstart under hösten. Solparken, som beräknas vara i drift under våren 2023, blir landets största och bidrar med cirka 19 GWh ny elproduktion i elområde 4, vilket motsvarar elförbrukningen för 3 800 villor. Läs mer här. Bixia utvecklar hållbara energitjänster och är ett av de elbolag i Norden som köper in störst andel förnybar och lokalt producerad el.

Ansvarig delägare var Finn Stenström.