Glimstedt har biträtt Catena vid en emission om drygt 1 miljard

Advokatfirman Glimstedt har biträtt Catena AB (publ) vid en riktad nyemission av aktier om 1 080 miljoner kronor genomfört genom ett s.k. accelererat book building-förfarande. Kapitalanskaffningen genomfördes på kort tid, mötte stort intresse på marknaden och riktades till svenska och internationella institutionella investerare.

Teamet bestod av Jonas Gombrii, delägare, Jan Öhgren, advokat och Frida Mohn, biträdande jurist.