Glimstedt har biträtt Dignitana AB (publ) vid nyemission

Glimstedt har biträtt Dignitana AB (publ), noterat vid OMX Nasdaq First North, i samband med nyemission av aktier och teckningsoptioner under september och oktober 2012. Dignitanas huvudsakliga verksamhet består av utveckling och produktion av medicintekniska system som primärt ska användas som skalpkylningssystem vid cytostatikabehandling i syfte att eliminera eller kraftigt reducera håravfall. Det fanns ett stort intresse för aktier i bolaget och nyemissionen övertecknades med 31,1 %, vilket är glädjande för såväl oss på Glimstedt som för Dignitana och bolagets kunder samt patienter. Ärendet har hanterats av advokat Jens Kinnander (ansvarig delägare) och advokat Helena Malmström vid Glimstedts Lundakontor. Läs mer på www.dignitana.se