Glimstedt har biträtt MIDAQ Development AB vid förvärvet av aktierna i Beta Holding

Advokatfirman Glimstedt har biträtt MIDAQ Development AB vid förvärvet av samtliga aktier i Beta Holding i Jönköping AB (Alfa Quality Moving-koncernen).

Transaktionen inkluderar de helägda dotterbolagen Alfa Quality Moving AB, Alfa Quality Moving Norway AS, Alfa Quality Moving Denmark A/S, Alfa Quality Moving OY och Ätteläggen Fastighets AB.

Alfa Quality Moving-koncernen är en av Skandinaviens största leverantörer av omlokaliserings- och flyttjänster och bistår privatpersoner, företag, samt branschpartners inom de huvudsakliga områdena Immigration/Visa, Moving, Relocation, och People Services. Koncernen omsatte 2017 cirka 460 Mkr och har totalt 11 kontor i Sverige, Norge, Danmark och Finland som varje år hanterar omlokaliserings- och flyttjänster i 145 länder.

MIDAQ Development AB är ett regionalt investmentbolag med säte i Jönköping som ägs av regionala entreprenörer.

Ansvarig delägare hos Glimstedt var Håkan Unbeck, verksam vid Jönköpingskontoret.