Glimstedt har biträtt Rosafors Invest AB vid försäljning av vindkraftspark

Glimstedt har biträtt Rosafors Invest vid försäljning av rättigheterna att bygga en vindkraftspark i Vörå, Finland, till Volksvind GmbH. Rosafors Invest är ett bolag med bas i Småland med fokus på fastighetsexploatering och projektutveckling för förnybar energi. Volksvind är en del av Axpo Group, Schweiz största producent av förnybar energi. Läs mer här.

Ansvarig delägare var Martin Ågren biträdd av advokat Maria Karlsson.