Glimstedt har biträtt säljarna vid överlåtelse av samtliga aktier i det Göteborgsbaserade Bmore IT AB och IT Finansiering i Väst AB

Advokatfirman Glimstedt har agerat legal rådgivare till aktieägarna i Bmore IT AB och IT Finansiering i Väst AB vid försäljningen till Qlosr Group AB (publ).

Bmore är verksamma inom It-teknik, digitala presentationslösningar och It-volymleveranser medan systerbolaget IT Finansiering tillhandahåller diverse finansieringslösningar.

Glimstedts team bestod av Annika Freij, delägare, och Matilda Sjölin, biträdande jurist.