Glimstedt har biträtt Sterner Stenhus Fastigheter AB vid förvärvet av Hallunda Köpcentrum samt fastigheten Diagonalen i Kungens Kurva

Advokatfirman Glimstedt har biträtt Sterner Stenhus Fastigheter AB vid förvärvet av Hallunda Köpcentrum samt fastigheten Diagonalen i Kungens Kurva. Fastigheterna omfattar butiker, kontor och restauranger och har en sammanlagd uthyrningsbar yta om 35 000 kvadratmeter.

”Sterner Stenhus Fastigheter AB är ett bolag med stor erfarenhet av fastighetsutveckling och bolaget har god kännedom om Hallunda och Kungens kurva. Det är rätt hus för Sterner Stenhus Fastigheter AB att förvalta och utveckla”, säger VD Elias Georgiadis.

Glimstedts team har huvudsakligen bestått av ansvarig delägare Erik Borgblad samt biträdande jurist Björn Sand, vilka båda är verksamma vid Stockholmskontoret.