Glimstedt har biträtt Thorell Revison vid försäljning av bolaget

Advokatfirman Glimstedt har biträtt ägarna till Thorell Revision AB vid försäljning av bolaget inklusive dess redovisnings- och lönehanteringsverksamhet med ca 50 anställda till Azets Sverige, och bolaget byter nu namn till Azets Norrköping AB. Thorell Revisions verksamhet inom revision och rådgivning kommer drivas vidare inom ramen för det nystartade bolaget Baker Tilly Norrköping AB. Tillträde skedde den 31 oktober 2023. Vi önskar både Azets Norrköping och Baker Tilly Norrköping stort lycka till med de fortsatta affärerna!  

Glimstedts team har bestått av delägarna Andreas Thunholm Sundén och Frida Gullstrand samt biträdande juristen Kristoffer Vördgren.