Glimstedt har biträtt Vagabond

Glimstedt har biträtt Vagabond International AB i en rättstvist mot L T Skor AB gällande intrång i mönsterrätt, s k formgivningsskydd, genom kopiering av en sandal som blev en ”bestseller”. Advokaterna Catharina Bratt och Håkan Sjöström biträdde Vagabond som vann tvisten där L T Skor AB medgivit intrång och  förpliktigas nu betala skadestånd för att ha sålt och marknadsfört en sko snarlik Vagabonds design.

Läs mer i nedan pressmeddelande från Vagabond.