Glimstedt har biträtt vid fastighetsförvärv

Glimstedt har företrätt Kattarp Invest AB vid förvärv av fyra industri- och kontorsfastigheter i Malmö. Ärendet har hanterats av Lundakontoret genom advokat Per Nilsson (ansvarig delägare) och advokat Helena Olenmark Malmström.