Glimstedt har företrätt den kinesiska investeringsfonden An Xin Capital Ltd

Advokatfirman Glimstedt har företrätt den kinesiska investeringsfonden An Xin Capital Ltd i samband med att An Xin ingått avtal om att avyttra en majoritet av aktierna i det svenska bolaget Norstel AB.

Vid tillträdet förvärvade det fransk-italienska elektronik- och halvledartillverkaren STMicroelectronics 55 % av aktierna i Norstel AB, med en option för STMicroelectronics att förvärva återstående  45 % av aktierna förutsatt uppfyllelsen av villkor i avtalet. Om optionen nyttjas, resulterar det i en total ersättning om 137 500 000 USD för 100 % av aktierna i Norstel AB.

Glimstedts team bestod av bland andra Marek Zdrojewski (ansvarig partner), Jakob Nortoft, Emelie Lennartsson, Elin Lönnfält och Jonathan Andersson (Corporate Commercial/M&A) Viktor Möller (IP) och Johan Rappmann (Real Estate).