Glimstedt har företrätt Falkenbergs Bostads AB

Falkenbergs Bostads AB (FABO) har, med biträde av Glimstedt, förvärvat ett fastighetsbolag och därmed säkrat tillgång till markområde av intresse för Falkenbergs kommuns fortsatta markhantering. Ärendet har hanterats av advokaterna Per Nilsson (ansvarig delägare) och Helena Malmström vid Glimstedts Lundakontor. Läs mer här.