Glimstedt medverkar till att prestigefullt konstverk av Warhol återförs till dess rätta ägare

Advokatfirman Glimstedt har framgångsrikt medverkat till att ett uppmärksammat konstverk av Andy Warhol har återbördats till dess rättmätiga ägare, Spritmuseum. 

Hösten 2019 inträffade en sensation i konstvärlden då en okänd originalmålning av Andy Warhol utannonserades till försäljning för ett utropspris om 15 milj kr. Målningen var en tvilling till det världsberömda verket ”Absolut Warhol” och föreställde den ikoniska Absolut Vodka-flaskan. Efter att frågetecken rests kring konstverkets proveniens (ägarhistorik) drogs försäljningen tillbaka.

Spritmusem vidtog därefter en utredning kring verkets ursprung och de legala ägandeförhållandena, varvid det konstaterades att målningen rätteligen tillhörde museet. Efter förhandlingar med säljaren som utmynnade i att verket efter ansökan av Spritmusem belades med interimistisk kvarstad av Attunda tingsrätt, har säljaren avstått alla anspråk på konstverket. Verket har därför kunnat återförenas med Absolut Art Collection på Spritmuseum och kommer att visas offentligt i augusti månad.

Händelsen har erhållit stor uppmärksamhet i media.

https://www.di.se/nyheter/domstolsbeslut-warhols-prestigefulla-malning-tillfaller-spritmuseum/

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/undangomd-andy-warhol-malning-tillhorde-spritmuseum

https://www.mynewsdesk.com/se/spritmuseum/pressreleases/aaterfunnet-konstverk-av-andy-warhol-har-hittat-hem-3021313

Advokatfirman Glimstedts team bestod av delägarna Johan Svahn och Jan Litborn tillsammans med biträdande juristen Amanda Strömblad.