Glimstedt har biträtt Proswede Invest AB och Herman Anderssons Plåt AB

Glimstedt har biträtt Proswede Invest AB och Herman Anderssons Plåt AB vid förvärv av verksamheten ”Exir Broadcasting” med 17 anställda från Exir Telecom AB (tidigare Exir Broadcasting and Telecom AB) som ingår i Arkivatorkoncernen. Verksamheten bedrivs vidare i det av köparna gemensamt ägda bolaget Exir Broadcasting AB. Förvärvet innebär att Exir Broadcasting AB kan förstärka sin ställning på marknaden samt fortsätta arbetet med att utveckla och leverera högkvalitativa produkter för världsomspännande digitala TV- och radiosändningar. Ärendet har hanterats av advokaterna Per Nilsson (ansvarig delägare) och Helena Malmström vid Glimstedts Lundakontor.