Glimstedt har sex nya delägare

Advokatfirman Glimstedt välkomnar sex nya delägare. Fem av dem har varit verksamma under flera år på byrån och blev delägare 1 januari 2016 och en av dem var nyss verksam på annan byrå och rekryterades 8 februari 2016.

”Vi är väldigt stolta över att få presentera våra nya, ytterst kompetenta, delägare. De har alla bidragit till att stärka verksamheten och uppvisat ett helhjärtat engagemang för våra klienter. Det är ett gäng mycket uppskattade medarbetare som tar plats som delägare, vilket naturligtvis glädjande för oss men framförallt för våra klienter”, säger Marek Zdrojewski, ordförande i Glimstedt Sverige.

De nya delägarna innebär en fortsatt förstärkning inom flera av Glimstedts kärnområden samt reflekterar den breda expertis Glimstedt erbjuder.

Maria Robinson har arbetat på Glimstedt Kalmar sedan 2011, hon är verksam inom arvs- och familjerätt samt brottmål.

Johan Stridbeck har arbetat på Glimstedt Stockholm sedan 2011, han är främst verksam inom företagsöverlåtelser, bank och finans samt corporate commercial.

Pernilla Tilly Nors arbetar på Glimstedt Norrköping sedan 2012, hon är verksam inom affärsjuridik samt obestånd och företagsrekonstruktion. Hon är även förordnad som konkursförvaltare.

David Karlsson arbetar på Glimstedt Kalmar sedan 2011, han är verksam inom affärsjuridik, fastighetsjuridik och tvistelösning.

Marcus Lundell har arbetat på Glimstedt Falun sedan 2013, han är verksam inom affärsjuridik, företagsöverlåtelser samt obestånd och företagsrekonstruktion. Han är även förordnad som konkursförvaltare.

Henrik Willquist är ny delägare på Glimstedts Helsingborgskontor sedan 8 februari, han kommer närmast från Lindahl. Henrik arbetar huvudsakligen med offentlig upphandling och processer, men även med avtalsrätt. Han biträder både upphandlade myndigheter som leverantörer i såväl strategiska upphandlingsrättsliga frågor som vid överprövningar. Henrik har därutöver stor erfarenhet av både domstolsprocesser och skiljeförfaranden.

”Vi är oerhört glada att kunna välkomna Henrik som är en ledande upphandlingsadvokat och en skicklig processjurist” meddelar Michael Lettius, delägare Glimstedt Helsingborg.

Henrik är författare till Norstedts kommentarer till Lagen om offentlig upphandling (LOU), samt Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF).

”Jag ser mycket fram emot att utveckla Glimstedts erbjudande inom offentlig upphandling” kommenterar Henrik.

Glimstedt är en av Sveriges största advokatbyråer. Vi är en affärsjuridisk fullservicebyrå med en unik geografisk spridning med fler än 260 medarbetare på 14 kontor i Sverige och tre i Baltikum. Läs mer på Glimstedt.se