Glimstedt i Stockholm

Från och med den 31 mars 2022 kommer Advokatfirman Glimstedt åter att ha ett Stockholmskontor då Advokatfirman Lindberg & Saxon kommer att ansluta till Glimstedt.

Advokatfirman Lindberg & Saxon fokuserar på affärsjuridik med inriktning på kommersiell avtalsrätt, associationsrätt, företagsöverlåtelser, immaterialrätt och IT-rätt, fastighetsrätt, arbetsrätt, civilrättslig tvistlösning i allmän domstol och i skiljeförfaranden.

”Likheterna mellan våra verksamheter är många. Med detta tillskott kommer Glimstedt återigen finnas på plats i Stockholmsregionen. Vi har sedan tidigare samarbetat med en av delägarna, vilket är extra roligt och en tydlig signal att de passar bra ihop med oss”, säger Gustav Sandberg, ordförande i Glimstedt Sverige.

Maria Lindegård Eiderholm på Advokatfirman Lindberg & Saxon tillägger: ”Vår byrå har historiskt varit framgångsrik och vi skapar nu genom vårt samarbete med övriga advokater och jurister verksamma i Glimstedt ytterligare möjligheter till fortsatt tillväxt och ett bra erbjudande till våra klienter. Advokatfirman Lindberg & Saxon blir nu en del av Glimstedt med nästan 100 kollegor runt om i Sverige och ett mycket brett erbjudande av expertkunskap inom affärsjuridik, vilket kommer alla våra klienter till godo”.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Gustav Sandberg, ordförande Glimstedt Sverige; gustav.sandberg@glimstedt.se

Maria Lindegård Eiderholm, delägare Advokatfirman Lindberg & Saxon; m.eiderholm@linsax.se