Glimstedt i långvarigt samarbete med Chalmers Innovation

Glimstedt har sedan flera år tillbaka samarbetat med Chalmers Innovation. Genom samarbetet har Glimstedt matchats med ett antal bolag inom Chalmers Innovation, och hjälpt bolagen och dess företrädare med juridisk rådgivning över tid.

Chalmers genomför nu en offensiv och omfattande satsning på Venture Creation, genom att bl a samordna sina inkubatorer Chalmers Innovation och Encubator i ett nytt dotterbolag, Chalmers Ventures AB. Glimstedt har valts ut som partnerbyrå till den ”Legal Clinic” som kommer att erbjudas bolagen inom Chalmers Ventures. Genom Legal Clinic kommer bolag inom Chalmers Ventures få ökad tillgänglighet till kvalificerad juridisk rådgivning.

För Glimstedt känns det självklart att vi engagerar oss i entreprenörskap och entreprenörer genom att stötta med vår kompetens och erfarenhet rörande de legala frågor bolag inom Chalmers Ventures möter. Mot bakgrund av Glimstedts tidigare samarbete med Chalmers Innovation är vi nyfikna på Chalmers unika satsning på Venture Creation och vi vill vara med och bidra både till bolagens framgång och till att utveckla Legal Clinic till en bestående bas i Chalmers satsning.

Vill ni veta mer om Chalmers satsning? Läs här