Glimstedt och Mazars SET biträdde vid Veidekkes förvärv av Arcona AB

Veidekke Entreprenad AB har förvärvat den Stockholmsbaserade byggkoncernen Arcona AB med knappt 180 anställda och ca 1 Mdr SEK i omsättning.

I förvärvet ingår förutom byggföretaget Arcona (med affärskonceptet Lean Construction) även Arcona Concept som genomför fastighetsutvecklingsprojekt samt majoritetsägandet i koncernbolagen BSK Arkitekter och installationskonsultföretaget Exengo.

Finansiell rådgivare var Mazars SET genom auktoriserade revisorerna Tomas Ahlgren och Åsa Andersson Eneberg.

Legal rådgivare var advokatfirman Glimstedt, genom advokaterna Anders Wennergren (ansvarig partner) och Annika Freij samt biträdande juristen Jakob Nortoft.

Mazars är en internationell, integrerad, öppen och oberoende organisation, specialiserade inom revision, redovisning, skatt och rådgivning.