Glimstedt på fjärde plats på mest attraktiva arbetsgivare bland yrkesaktiva

Varje år sammanställer Universum svar från tusentals yrkesverksamma talanger om vilken som är deras drömarbetsplats. Glimstedt positionerar sig på en fjärdeplats bland Sveriges advokatbyråer, en förbättring från förra årets sjätteplats. Undersökningen är den största av sitt slag och i övrigt syns en tydlig trend bland jurister att arbeta på de stora svenska företagen.