Glimstedt rådgivare vid Diös företrädesemission om 1,85 miljarder

Diös bolagsstämma beslutade strax innan jul att genomföra en företrädesemission om 1,85 Mdkr kronor. Anledning är för att kunna fullfölja köpet av ett fastighetsbestånd från Castellum till ett värde av ca 4,5 Mdkr. Företrädesemissionen är fullt garanterad av en tredjedel av ägarna tillsammans med Nordea och Swedbank och teckningen ska ske senast 23 januari.

Glimstedt, med delägarna Andreas Höhling, Jan Litborn och Erik Borgblad har biträtt Diös vid företrädesemissionen.