Glimstedt renodlar verksamheten

Inom kort kommer kontoren i Stockholm och Göteborg att driva vidare sina verksamheter under de nya varumärkena Born Advokater (Stockholm) och Norma Advokater (Göteborg). Advokatfirman Glimstedt fortsätter att erbjuda affärsjuridisk spetskompetens från 12 kontor fördelade över hela Sverige.

Göteborgskontoret kommer att fortsatt prioritera affärsjuridiken utifrån sina fem specialistområden: corporate commercial, fastigheter, offentliga affärer, kommersiella tvister och finansiell kris och risk och fortsätta leverera högkvalitativa juridiska tjänster, under firman Norma Advokater. Kontoret kommer vara verksamt under den nya firman från och med den 17 januari 2022. För ytterligare information se www.normalaw.se.

Stockholmskontoret etablerar sig som en boutiquebyrå med fortsatt specialisering inom bank- och finans, fastighetsrätt, företagsöverlåtelser, kapitalmarknad samt tvistlösning, under firman Born Advokater. Kontoret kommer vara verksamt under den nya firman från och med den 1 december 2021. För ytterligare information se www.born.se.

”Med 190 medarbetare på 12 orter i Sverige och tre i Baltikum fortsätter vi att vara en stor fullservicebyrå med fokus på affärsjuridik. Vi kommer även i fortsättningen samarbeta med Stockholm och Göteborg och då med de nya bolagen”, säger Martin Ågren, ordförande Glimstedt Sverige. Förändringen innebär att Glimstedt får en effektivare organisation och en mer renodlad och tydlig strategi, som ytterligare kommer att utveckla det erbjudande av bred kompetens och expertis samt klientengagemang som Glimstedt har stått för sedan 1935.

För mer information, vänligen kontakta Martin Ågren på martin.agren@glimstedt.se, Mikael Claes (Norma Advokater) på mikael.claes@glimstedt.se eller Jan Litborn jan.litborn@born.se.