Glimstedt Stockholm har biträtt Anralk Holding

Glimstedt Stockholm, genom advokat Erik Borgblad, har biträtt Anralk Holding AB, som ägs till 59 % av Creades AB (publ) och till 41 % av Investment AB Öresund (publ), i samband med Anralk Holdings försäljning av aktier i Klarna Holding AB till Atomico.

Försäljningen omfattade cirka 20 procent av Anralk Holdings aktier i Klarna och försäljningslikviden uppgick till drygt 100 miljoner kronor.