Glimstedt Stockholm har biträtt Backahill

Glimstedt Stockholm har biträtt Backahill AB och Backahill Holding AB i samband med det av Backahill Holding AB lämnade offentliga uppköpserbjudandet avseende samtliga aktier i Brinova Fastigheter AB. Erbjudandet innebär att samtliga aktier i Brinova värderas till cirka 2,7 miljarder kronor.

Glimstedts team bestod av Jan Litborn (ansvarig delägare), Erik Borgblad och Johan Stridbeck..