Glimstedt stödjer Musikhjälpen – För en värld utan barnarbete

Vi vill bidra till barns utveckling och framtid. Tillsammans utmanar vi våra kontor, kollegor,
klienter, bekanta och andra att skänka en slant, liten som stor.

Mellan den 13 och 19 december sänder Brita Zackari, Oscar Zia och Anis Don Demina live från Musikhjälpens hus på Gamla Torget i Norrköping, under veckan bjuds det på artister, nyheter, reportage, musik, konst, insikter och mycket, mycket mer. Glimstedt finns på plats på torget i Norrköping. Här kan ni bidra till vår insamling:

Advokatfirman Glimstedts bössa (musikhjalpen.se)

 

För en värld utan barnarbete

Alla barn har rätt till en trygg barndom. Trots det tvingas just nu 160 miljoner barn i världen till barnarbete. De sliter på stekheta åkrar, utsätts för gifter i osäkra fabriker, kryper i trånga gruvgångar och städar bakom stängda dörrar där ingen ser vad som händer.

 

Ett av tio barn i världen utsätts för barnarbete

Barns rättigheter kränks när de utsätts för arbete som skadar deras utveckling, är fysiskt och psykiskt farligt och som hindrar dem från att gå i skolan. Det gör att barn inte får vara barn.

Det mesta barnarbetet sker inom jordbruk och på landsbygden. Det finns ofta inga ordentliga arbetsgivare, kontrollinstanser eller skyddsnät. I sina mest extrema former innebär barnarbete att barn behandlas som slavar, att de säljs till arbetsgivare mot löfte om ett lån eller att de utsätts för allvarliga faror och sjukdomar. Nästan hälften av allt barnarbete utförs inom områden som ses som extra farliga, till exempel inom byggbranschen, gruvindustrin och i fabriker.

Antalet barn som arbetar ökar

Få familjer skulle låta barnen arbeta om de hade ett bättre alternativ, men när människor lever i extrem fattigdom blir många desperata och gör vad som krävs för att överleva och ha mat på bordet. Det är lätt för arbetsgivare att utnyttja barn då de jobbar hårt utan att klaga och är billig arbetskraft.

Risken för barnarbete är extra stor vid kris, krig och katastrofer när familjer riskerar att förlora sin försörjning och flerbarntvingastill arbete. Efter en stadig minskning de senaste 20 åren pekar trenden nu åt fel håll -antalet barn som tvingas till arbete ökar.

Fattigdomens onda cirkel

Barnarbete är en konsekvens av fattigdom men bidrar också till att livet i utsatthet fortsätter. När barn måste arbeta i stället för att gå i skolan och lära sig läsa, skriva och räkna blir det ännu svårare för dem att i framtiden få ett tryggt jobb med anständiga villkor. På så vis förstärks fattigdomens onda cirkel.

Vad kan Musikhjälpen göra?

Att ge fler barn rätt till gratis skolgång som håller hög kvalitet och se till att barn stannar kvar i skolan är ett av de mest effektiva sätten att minska barnarbete. Det kan handla om att täcka kostnaden för skolmaterial. En annan åtgärd kan vara att stödja familjer så att de blir mindre ekonomiskt sårbara, vilket är extra viktigt vid katastrofer och kriser. Det krävs också mer kunskap, lagar och åtgärder. Därför kan pengarna från Musikhjälpen också gå till att utbilda och påverka barn, föräldrar, myndigheter och ledare i samhället för att öka kunskapen om barnarbete.

Genom Musikhjälpen 2021 ökar vi tillsammans kunskapen och engagemanget för en värld utan barnarbete!

Källor: UNICEF, ILO, FN