Glimstedt störst i Sverige inom fastighetstransaktioner

För andra året i rad är Glimstedt Sveriges största advokatbyrå på fastighetstransaktioner, enligt Fastighetssveriges (#2, 2016) mätning som är baserad på underliggande affärsvolym 2015. Glimstedt var rådgivare vid fastighetstransaktioner med ett värde om 48,6 miljarder kronor, fördelat på fler än 70 transaktioner.

Etta för andra året i rad

Fastighetssveriges lista över advokatbyråer med störst transaktionsvärde publiceras årligen och i topp ligger de största byråerna. Det är andra året i rad som Glimstedt toppar listan. Detta tack vare vår kompetens, mångåriga erfarenhet och vårt starka fastighetsteam på fler än 25 jurister runt om i Sverige, med tyngdpunkt i Stockholm och Göteborg. Vi har ständigt fokus på transaktionsmarkanden.

Jan Litborn, Managing Partner på Glimstedts Stockholmskontor och ansvarig för fastighetsgruppen konstaterar:

– Glimstedts framgång inom fastighetsbranschen har med vår mångåriga erfarenhet att göra. Vår samlade kompetens med mer än 25 år i ryggen gör att vi både känner till och är med och skapar trender inom fastighetstransaktioner. Genom vårt team kan vi också blixtsnabbt bistå med rätt rådgivning. Särskilt Stockholms- och Göteborgskontorets specialisering på fastighetsjuridik innebär extensiv expertis vilket kommer alla våra klienter till nytta. Det blir extra tydligt vid sådana här jämförelser.

Bland våra uppdragsgivare finns både svenska och internationella börsnoterade fastighetsbolag, institutionella investerare, fonder och offentliga aktörer och därtill individer med en eller par fastigheter i sin portfölj. Vårt fastighetsteam hanterar hela spektrumet av fastighetsrelaterad rådgivning. Vi bistår vid förvärv eller försäljning av större fastighetsbestånd, exploateringsprojekt, rådgivning i hyresfrågor, plan- och byggärenden och i fastighetsrelaterade processer i både hyres- och arrendenämnd och domstol. Vi har också särskild kompetens inom företagsobligationer åt fastighetsbolag såväl säkerställda som icke säkerställda.

Under 2015 var vi rådgivare bland annat vid Catenas förvärv av Tribona för 5,2 miljarder. Det genomfördes genom uppköp av samtliga Klöverns aktier och följt av offentligt uppköpserbjudande till resterande aktieägare. Vi bistod även nystartade Svenska Handelsfastigheter, med ett antal fastighetsprofiler i spetsen, vid deras förvärv av 44 handelsenheter för 2,7 miljarder.

Läs mer i Fastighetssveriges tidning: http://www.fastighetssverige.se/magasin_fsve/fsve_F2-16_SV.pdf

Fastighetssverige 2, 2016