Glimstedt största advokatbyrå inom fastighetstransaktioner

Enligt Fastighetssverige (# 2, 2015) var Glimstedt den byrå i Sverige som hade störst affärsvolym – 48,6 miljarder – inom fastighetstransaktioner under 2014 (utan att räkna finansiering). Detta tack vare vår mångåriga erfarenhet och vårt starka team på ca 30 fastighetsjurister.

Bland våra uppdragsgivare finns både svenska och internationella börsnoterade fastighetsbolag, institutionella investerare, fonder, och individer med en eller par fastigheter i sin portfölj. Teamet hanterar hela spektret av fastighetsrelaterad rådgivning. Vi bistår vid förvärv eller försäljning av ett större fastighetsbestånd, exploateringsprojekt, rådgivning i hyresfrågor, plan- och byggärenden eller fastighetsrelaterade processer i hyres- och arrendenämnd eller domstol. Vi har också särskild kompetens inom företagsobligationer åt fastighetsbolag såväl säkerställda som icke säkerställda.

Vi är med genom hela processen med ett långsiktigt perspektiv, inte bara som en juridisk rådgivare utan även en affärsmässig.

Läs mer i Fastighetssveriges tidning!