Glimstedt vinner entreprenadtvist i Högsta domstolen

Advokatfirman Glimstedts Kalmarkontor har biträtt ett fastighetsbolag i en entreprenadtvist som den 23 december 2014 avgjordes av Högsta domstolen. Målet har rört den inom entreprenadbranschen uppmärksammade principfrågan om en beställare av en entreprenad har rätt till uppskattade avhjälpandekostnader för fel i entreprenaden eller om beställaren först måste avhjälpa felet innan ersättning krävs av entreprenören. Högsta domstolen biföll den ståndpunkt som advokatfirman företrädde, d.v.s. att beställaren har rätt till uppskattade kostnader. Ansvariga jurister har varit advokaterna Peter Savin och Andreas Öhlin. Domen i mål T 511-13 kan hämtas från Högsta domstolens hemsida.