Information till individer berörda av dataintrång

Advokatfirman Glimstedt utsattes i januari för ett dataintrång som eventuellt resulterade i obehörig åtkomst till begränsade delar av Advokatfirman Glimstedts jävsregister. Jävsregister förs av alla advokater i enlighet med Advokatsamfundets regler. Jävsregistret innehåller begränsad information om både pågående och avslutade ärenden hos samtliga advokatkontor som är eller har varit del av Glimstedt för att kunna identifiera potentiella intressekonflikter i ärenden.

Informationen i Glimstedts jävsregister som obehöriga kan ha fått tillgång till är begränsat till namn och organisations- eller personnummer avseende klienter och de som varit angivna som motparter tillsammans med ärendebeteckning. Utöver jävsregistret har intrånget resulterat i obehörig åtkomst till en server med dokument lokalt i Örebro.

Advokatfirman Glimstedt ser oerhört allvarligt på intrånget och har i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning informerat alla personer som vi kunnat nå, vars personuppgifter berörs. Information har skickats via e-post, vanlig post eller via Kivra.

Advokatfirman Glimstedt anlitade så snart dataintrånget blev känt IT-säkerhetsexperter och experter på hantering av personuppgiftsincidenter. Vi har blivit utsatt för ett brott av professionella hackare. Dataintrånget är anmält till polisen och Integritetsskyddsmyndigheten. Tack vare vidtagna snabba åtgärder är intrånget hanterat och under kontroll. Vi har tillsammans med några av Sveriges bästa IT-säkerhetsexperter begränsat eventuell skada och säkrat IT-systemet som används för att hantera jävsregistret. Vi har vidtagit och vidtar alla nödvändiga åtgärder för att förstärka våra säkerhetsåtgärder och förhindra liknande händelser i framtiden.