Svenska Korsord AB stämmer Egmont Kärnan AB

Svenska Korsord AB har stämt Egmont Kärnan AB för upphovsrättsintrång och försäljning av barnkorsord i strid med avtalat vitesförbud.

Svenska Korsord och Egmont Kärnan träffade 2010 ett förlikningsavtal innebärande att Egmont Kärnan skulle upphöra med försäljning av barnkorsordsböcker innehållande korsord som skapats av Svenska Korsord. Trots avtalet har Egmont Kärnan fortsatt med försäljningen.

Advokat Jens Kinnander på Advokatfirman Glimstedt biträder Svenska Korsord i målet.

Tvisten har uppmärksammats i media, t ex i Sydsvenska Dagbladet och Göteborgs-Posten.