Två nya delägare på Glimstedt

Vid årsskiftet fick Glimstedt två nya delägare; Johannes Gehlin och Finn Stenström, båda på kontoret i Norrköping.

Johannes började på Glimstedt 2016 och arbetar företrädesvis inom affärsjuridik, obeståndsrätt och ekonomisk familjerätt. Han har också bred erfarenhet av domstolsprocesser och hanterar såväl stora kommersiella tvister mellan bolag som mindre fordringsmål mellan privatpersoner. Han håller regelbundet föreläsningar för nuvarande och presumtiva klienter inom de områden som han är verksam.

Finn har arbetat på Glimstedt sedan 2018. Han har omfattande erfarenhet av upprättande och förhandling av kommersiella avtal och är även specialiserad på kommersiella tvister och processer. Han har tidigare arbetat bland annat som advokat på andra byråer och som hovrättsfiskal och tingsnotarie.

”Vi är väldigt glada att vi får in Johannes och Finn som delägare. Med deras erfarenhet och kompetens står vi mycket starka inför framtiden” säger Gustav Sandberg, VD på Glimstedt Östergötland.

År 2019 förstärkte Glimstedt sitt delägar-team med Cecilia Malm, VD på Glimstedt Dalarna.