Ranking & medlemskap

Ranking

Vi på Glimstedt är kända för vår expertis och är därmed högt rankade inom bland annat företagsöverlåtelser, insolvens och fastigheter i The Legal 500 Series. The Legal 500 är allmänt erkänd som världens största guide inom juristbranschen. The Legal 500 är en oberoende guide, där advokatbyråer och individer rekommenderas enbart på meriter och de mest framstående lyfts fram. I nästan 30 år har de analyserat branschen årligen och guiden uppdateras baserat på de 300 000 intervjuer som sker globalt varje år. Guiden används av kommersiella och privata klienter, bolagsjurister, vd:ar, ekonomichefer och professionella rådgivare.

Vi är även rankade hos Chambers and Partners. Chambers and Parters rankar framstående individer och byråer över hela världen baserat på analyser och intervjuer av klienter, i syfte att guida köpare av juridisk rådgivning. De tittar bland annat på service, förståelse för klienternas affärer, noggrannhet och värde för pengarna.

Association of European Lawyers

Glimstedt ingår i The Association of European Lawyers vilket innebär ett samarbete med advokater utanför Sverige. På så sätt kan vi erbjuda sömlös internationell rådgivning till våra klienter. AEL sammanför ledande advokater från hela Europa med främsta målet att tillhandahålla högkvalitativ rådgivning.

Sveriges advokatsamfund

Advokatsamfundets syfte är att upprätthålla en hög etisk och professionell standard hos alla Sveriges advokater. Det betyder att vi svarar inför Advokatsamfundets regler och stadgar, samt lagar i framför allt Rättegångsbalken. Reglerna om god advokatsed styr hur verksamheten ska drivas och skötas.
För alla anställda på advokatbyråer gäller en lojalitetsplikt och en tystnadsplikt i förhållande till klienten, en skyldighet att vara lojal med sin klient och att ta tillvara på klientens intressen och enbart verka för dennes bästa. Det innebär även en skyldighet att avböja uppdrag där det finns risk för en intressekonflikt och krav på att debiterat arvode ska vara skäligt.
Advokater har också en skyldighet att teckna en adekvat ansvarsförsäkring vilket ger en säkerhetsfaktor för våra klienter. En advokat får bara marknadsföra en viss inriktning på sin verksamhet om man verkligen har goda kunskaper och erfarenhet inom det området. Advokater är även skyldiga att vidareutbilda sig varje år för att hålla sina kunskaper uppdaterade.