Historik

Vår historia

Glimstedt är en av Sveriges äldsta advokatbyråer. Byrån grundades av advokaten Ivar Glimstedt som var verksam i Göteborg sedan 1923. Den 3 januari 1935 registrerade han Advokatfirman Ivar Glimstedt.

Skicklig jurist med starkt rättspatos

Ivar Glimstedt tog sin examen vid Stockholms högskola, och gjorde sedan tingstjänst varpå han arbetade på Göteborgs rådshusrätt. Han var även ledamot av centralstyrelsen för Sveriges Advokatsamfund och ordförande i samfundets avdelningsstyrelse för västra Sverige och ordförande i Göteborgs juristklubb.

Ivar arbetade främst som försvarsadvokat och det var så han gjorde sig berömd även utanför Göteborg. Han figurerade ofta i pressen på grund av sitt balanserade omdöme, goda kunskaper och klara språk. Ivar var en skicklig jurist, men också en man med starkt rättspatos. Med sin obrottsliga lojalitet med klienterna, sin medkänsla och sin ödmjukhet personifierade han den pålitlige juristen. Rätten för honom stod inte i relation till värderingar utan var något för alla oavsett bakgrund eller ursprung. Ivar hade även en god förmåga att fokusera på det betydelsefulla och skala bort oväsentligheter. Han bidrog i stor utsträckning till att göra rollen som advokat till vad den är idag.

Ett expanderande företag

Sedan andra halvan av 1990-talet har Glimstedt expanderat genom att gå samman med andra välrenommerade advokatbyråer i landet. Idag omfattar byrån tio kontor i Sverige. Från 1997 och framåt har vi också etablerat oss i Baltikum.

Viktiga milstolpar i vår historia

 • 1935 Ivar Glimstedt registrerar byrån
 • 1997 Flera ledande regionala byråer går ihop under namnet Glimstedt. De byråer som samlas under Glimstedt är:
  • Jernecks Advokatbyrå, etablerad 1961, Örebro
  • Helsingborgskontoret, nyetablerat
  • Levanders Advokatbyrå, etablerad 1937,  senare Levander Gawell, Falun
  • Advokatbolaget Kalmar Juridiska Byrå, etablerad 1931
  • Advokaterna i Jönköping AB, etablerat 1991
  • Bernotas & Dominas Glimstedt, nyetablerat, Vilnius
 • 1998 Axel Hemmars advokatbyrå, etablerad 1935, blir Glimstedts Norrköpingskontor
 • 2001 Glimstedt etablerar kontor i Riga
 • 2004 Glimstedt etablerar kontor i Tallinn
 • 2005 Glimstedt etablerar kontor i Ludvika
 • 2010 Glimstedt etablerar i Växjö genom sammangående med annan advokatbyrå