Aktie- och kapitalmarknader

Juridiken kring börsen är komplex och under ständig utveckling. En egenhet för aktiemarknadsrätten är kombinationen av tvingande offentliga regelsystem och det stora inslaget av självreglering.

Våra jurister som är specialiserade inom kapitalmarknadsjuridik kan hjälpa dig med ärenden som rör till exempel börsnoteringar, bolagsstyrning, emissioner och annan kapitalanskaffning, prospekt, insiderfrågor, bolagsstämmor, offentliga erbjudanden och incitamentsprogram för personal.

Våra klienter är allt från enskilda investerare till banker, institutioner och noterade bolag.

Kontakta oss