Arbetsrätt

Arbetsrätten är alltid ett aktuellt rättsområde för dig som äger eller driver företag. Köp eller försäljning av företag, omstruktureringar av verksamhet och driftsinskränkningar, upprättande av anställningsavtal, arbetsmiljöfrågor, rådgivning vid uppsägningar, förhandlingar med fackliga organisationer, avtalstolkning och tvister är exempel på frågor som ofta är komplicerade och synnerligen viktiga att hantera korrekt.

Glimstedt har genom åren framgångsrikt biträtt klienter i en mängd arbetsrättsliga tvister. Till din hjälp har vi många medarbetare med solid erfarenhet av arbetsrätt, bland annat med omfattande erfarenhet av domstolsprocesser i till exempel Arbetsdomstolen samt av skiljeförfaranden och uppdrag som skiljemän.

Flera advokater inom Glimstedt har lång erfarenhet av att arbeta som jurister inom olika arbetsmarknadsorganisationer och kan därför bistå dig med sin unika kompetens inom detta område.