Arbetsrätt

Arbetsrätt är alltid ett aktuellt rättsområde för dig som äger eller driver företag. De arbetsrättsliga frågorna är ofta komplicerade och synnerligen viktiga att hantera på ett korrekt sätt bland annat på grund av de stränga skadeståndsregler som gäller för arbetsgivare.

Oavsett vad saken gäller kan vi vara din strategiska resurs på arbetsrättens område. Vår rådgivning omfattar exempelvis frågor som rör köp eller försäljning av företag, omstruktureringar av verksamhet och driftsinskränkningar, frågor som rör anställda som startat konkurrerande verksamhet, upprättande av anställningsavtal, pensions- och incitamentsfrågor, arbetsmiljöfrågor, diskrimineringsfrågor, rådgivning vid uppsägningar, förhandlingar med fackliga organisationer, avtalstolkning och tvister.

Glimstedt har genom åren framgångsrikt biträtt klienter i en mängd arbetsrättsliga tvister. Till din hjälp har vi många medarbetare med solid erfarenhet av arbetsrätt, bland annat med omfattande erfarenhet av domstolsprocesser i till exempel Arbetsdomstolen samt av skiljeförfaranden och uppdrag som skiljemän.

Flera advokater inom Glimstedt har lång erfarenhet av att arbeta som jurister inom olika arbetsmarknadsorganisationer och kan därför bistå dig med sin unika kompetens inom detta område.

Kontaktpersoner

Cecilia Malm
Cecilia Malm
Delägare, advokat | Falun +46 23 481 00
Frida Gullstrand
Frida Gullstrand
Delägare, advokat | Norrköping & Linköping & Katrineholm +46 11 12 92 00
Johannes Gehlin
Johannes Gehlin
Delägare, advokat | Norrköping & Linköping +46 11 12 92 00
Mats Rydh
Mats Rydh
Delägare | Stockholm +46 8 5620 8007
Susanne Monie Magnusson
Susanne Monie Magnusson
Advokat | Jönköping +46 36 30 67 33