Arvs- och familjerätt

Flera av Glimstedts advokater och jurister är specialiserade på rättsliga frågor som uppkommer i familjerelationer. De familjerättsliga frågorna kan vara av ekonomisk karaktär, såväl privata med anknytning till näringsverksamhet, exempelvis äktenskapsförord, samboavtal, bodelning, generationsskifte, framtidsfullmakt, arvsrätt, testamente m.m. Det kan även till exempel avse upplösning av äktenskap, vårdnad om barn, fastställande av faderskap adoption m.m.

För att möta dagens människor och behov behövs en modern, snabb och kompetent advokatbyrå som partner. Glimstedts advokater och jurister uppfyller dessa högt ställda krav med kompetens att hjälpa dig i de flesta frågor som uppstår när som helst i livet.

Det kan vara nyttigt att fundera kring din egen situation

  • Känner du dig trygg och har full överblick över din juridiska situation?
  • Vad händer om du får fysiska eller psykiska problem?
  • Vad händer om du dör?
  • Har du alla papper i ordning i alla situationer?
  • Visste du att testamenten skrivna före 1988 nästan alltid är felaktiga?
  • Visste du att en utomstående person kan ta hand om din privatekonomi om du själv inte anses klara av den och t.ex. sälja din villa eller din fritidsfastighet?

Om du inte har ett klart svar på de ovan angivna frågorna är du välkommen att boka en tid hos någon av våra duktiga advokater och jurister så du får svar på frågorna, och andra frågor om du så önskar.

Kontaktpersoner

Dan Nordblad
Dan Nordblad
Delägare, advokat | Falun & Ludvika +46 240 140 27
Fredrik Sund
Fredrik Sund
Delägare, advokat | Växjö +46 470 70 02 70
Janette Stjernström
Janette Stjernström
Delägare, advokat | Karlstad & Örebro +46 19 16 65 87
Johannes Gehlin
Johannes Gehlin
Delägare, advokat | Norrköping & Linköping +46 11 12 92 00
Maria Robinson
Maria Robinson
Delägare, advokat och kontorschef | Kalmar & Karlskrona +46 480 44 28 45
Åsa Hjelte-Åkerblom
Åsa Hjelte-Åkerblom
Managing Partner Örebro, delägare, advokat | Örebro +46 19 16 65 86
Åsa Kock
Åsa Kock
Delägare, advokat | Linköping & Norrköping +46 13 12 92 01