Bank och finans

Våra specialister inom bank och finans biträder såväl mindre bolag inom Sverige som större svenska och utländska företag samt myndigheter, banker, värdepappersbolag, riskkapitalbolag, försäkringsbolag och fondbolag.

Vi erbjuder dig kvalificerad rådgivning inom bland annat förvärvs-, projekt- och fastighetsfinansiering, strukturerad finansiering, värdepapperisering och leasing- och derivatfrågor. Vi har även stor erfarenhet av tillsyns- och tillståndsfrågor, rådgivning kring interna regelverk och policydokument, regelefterlevnad och kapitaltäckningsfrågor.