Bolagsrätt

Bolagsrätten är ett viktigt område i många affärsjuridiska ärenden. Den påverkar allt företagande och därmed också dig som uppdragsgivare oavsett om det handlar om börsföretag, familjeföretag med många anställda eller små ägarstyrda företag.

Du kan dra nytta av all den gedigna och omfattande kunskap och erfarenhet som finns inom Glimstedt när det gäller exempelvis bildande av bolag, kapitalanskaffning, aktieägaravtal, generationsskiften samt företagsöverlåtelser och samarbeten inom ramen för olika bolagsformer. Vi har också stor erfarenhet av tvistelösning på bolagsrättens område liksom av hantering av bolag i kris.

Vi anlitas regelbundet som ordförande, sekreterare eller ombud för aktieägare i samband med bolagsstämmor.

Kontakta oss