Bolagsrätt

Bolagsrätt utgör grunden i affärsjuridiken då området hanterar systematiken för hur ett bolag fungerar som juridisk person. Vi arbetar dagligen med frågor som berör olika typer av bolagsformer såsom aktiebolag, handelsbolag och kommanditbolag.

Glimstedts advokater och jurister kan bistå med bland annat nybildning av bolag, kapitalanskaffning och ägarfrågor (aktieägaravtal och generationsskiften). Våra advokater anlitas regelbundet för att biträda såväl säljare som köpare i samband med företagsöverlåtelser i både nationella och internationella transaktioner där bolagsrätten utgör en central del av de avtal som förhandlas fram. Såväl advokater som biträdande jurister hos oss utses regelbundet till att agera ordförande och sekreterare vid bolagsstämmor där viktiga frågor ska behandlas. Bolagsrätten är även i stor utsträckning det område inom vilket vi biträder i tvistelösning vid både domstol och skiljemannaförfarande.

De flesta bolag är även beroende av att det i den löpande verksamheten finns tydlig dokumentation kring ansvar- och behörighetsfrågor, exempelvis instruktion för verkställande direktörer, och annan bolagsstyrning. För att denna dokumentation ska motsvara de krav som ställs inom bolagsrätten är du välkommen att kontakta någon av oss som arbetar med dessa typer av frågor.

Kontaktpersoner

Annika Freij
Annika Freij
Delägare, advokat | Göteborg & Alingsås + 46 31 710 40 64
Erik Borgblad
Erik Borgblad
Delägare, advokat | Stockholm +46 8 566 119 32
Finn Stenström
Finn Stenström
Delägare, advokat | Norrköping & Linköping +46 11 19 04 43
Jakob Nortoft
Jakob Nortoft
Delägare, advokat | Göteborg +46 31 710 40 29
Johan Nyberg
Johan Nyberg
Delägare, advokat | Linköping & Norrköping +46 13 5602702
Johan Stridbeck
Johan Stridbeck
Delägare, advokat | Stockholm +46 8 566 11 931
Jonas Gombrii
Jonas Gombrii
Delägare, advokat | Stockholm +46 8 566 119 34
Maja Kjellman
Maja Kjellman
Delägare, advokat | Helsingborg +46 42 26 99 50
Martin Ågren
Martin Ågren
Delägare, advokat | Jönköping +46 36 30 67 38