Bolagsrätt

Bolagsrätten är ett viktigt område i många affärsjuridiska ärenden. Den påverkar allt företagande och därmed också dig som uppdragsgivare oavsett om det handlar om börsföretag, familjeföretag med många anställda eller små ägarstyrda företag.

Du kan dra nytta av all den gedigna och omfattande kunskap och erfarenhet som finns inom Glimstedt när det gäller exempelvis bildande av bolag, kapitalanskaffning, aktieägaravtal, generationsskiften samt företagsöverlåtelser och samarbeten inom ramen för olika bolagsformer. Vi har också stor erfarenhet av tvistelösning på bolagsrättens område liksom av hantering av bolag i kris.

Vi anlitas regelbundet som ordförande, sekreterare eller ombud för aktieägare i samband med bolagsstämmor.

Kontaktpersoner

Annika Freij
Annika Freij
Delägare, advokat | Göteborg + 46 31 710 40 64
Erik Borgblad
Erik Borgblad
Delägare, advokat | Stockholm +46 8 566 119 32
Jakob Nortoft
Jakob Nortoft
Delägare, advokat | Göteborg +46 31 710 40 29
Johan Stridbeck
Johan Stridbeck
Delägare, advokat | Stockholm +46 8 566 11 931
Jonas Gombrii
Jonas Gombrii
Delägare, advokat | Stockholm +46 8 566 119 34
Maja Kjellman
Maja Kjellman
Delägare, advokat | Helsingborg
Mona Malm
Mona Malm
Delägare, advokat | Falun