Brottmål

Som fullservicebyrå erbjuder vi rådgivning som rör straffrättsliga frågor. Många av våra advokater har dessutom omfattande erfarenhet av uppdrag som offentlig försvarare och/eller målsägandebiträde.

Vi biträder dig med råd och hjälp under varje del av brottmålsförfarandet i syfte att säkerställa och skydda dina rättigheter.