Kommersiell avtalsrätt

Glimstedt har som mål att möta dina samlade behov av juridisk och kommersiell rådgivning. Därför har våra jurister och advokater bred erfarenhet av olika avtalsrättsliga områden som exempelvis återförsäljaravtal, agentavtal och andra typer av distributionsavtal, franchiseavtal, leveransavtal samt olika former av samarbetsavtal.
Alltefter dina önskemål hjälper vi till vid varje del i avtalsprocessen, exempelvis genom att ta fram och granska avtalsutkast och att närvara och bistå vid avtalsförhandlingar.

Kontaktpersoner

Andreas Thunholm Sundén
Andreas Thunholm Sundén
Delägare, advokat | Norrköping & Linköping +46 11 12 92 00
Carin Lettius
Carin Lettius
Managing Partner Helsingborg, delägare, advokat | Helsingborg +46 42 26 99 50
David Karlsson
David Karlsson
Delägare, advokat | Kalmar & Karlskrona +46 480 44 28 43
Finn Stenström
Finn Stenström
Delägare, advokat | Norrköping & Linköping +46 11 19 04 43
Jakob Nortoft
Jakob Nortoft
Delägare, advokat | Göteborg +46 31 710 40 29
Marcus Lundell
Marcus Lundell
Managing Partner Dalarna, delägare, advokat | Falun +46 23 481 00
Martin Ågren
Martin Ågren
Delägare, advokat | Jönköping +46 36 30 67 38
Michael Lettius
Michael Lettius
Delägare, advokat | Helsingborg +46 42 26 99 52
Mona Jonasson
Mona Jonasson
Delägare, advokat | Göteborg + 46 31 710 40 40