Energirätt

Energisektorn är en komplex bransch i ständig utveckling. De frågor som kan bli aktuella spänner över ett brett spektrum och kan gälla allt från etableringar och företagsöverlåtelser till uppförande av produktionsanläggningar. Andra energirelaterade frågor rör finansiering, tillstånd och miljö liksom handel och distribution av exempelvis el och fjärrvärme. Det medför i sin tur att rådgivning inom energisektorn kräver bred kompetens och erfarenhet inom bland annat avtalsrätt, miljörätt, fastighets- och entreprenadrätt och finansiering. Våra advokater och jurister biträder både dig som driver företag och dig som representerar myndigheter i energirelaterade ärenden. Vårt energiteam kan hjälpa dig eller ditt företag oavsett inom vilket område ditt ärende fordrar specialistkompetens.

Kontaktpersoner

Christian Wahlström
Christian Wahlström
Delägare, advokat | Norrköping & Linköping +46 11 12 92 00
Finn Stenström
Finn Stenström
Delägare, advokat | Norrköping & Linköping +46 11 19 04 43
Peter Savin
Peter Savin
Delägare, advokat | Kalmar +46 480 44 28 40