Entreprenadrätt och infrastruktur

Entreprenad-, infrastruktur- och konsulträtten är en del av Glimstedts samlade fastighetsexpertis. Våra kunniga och erfarna advokater och jurister är redo att hjälpa er såväl inför, under som efter ert projekt. Vi har erfarenhet av att företräda tekniska konsulter, beställare, finansiärer och entreprenörer från både den offentliga och den privata sektorn. Bland våra klienter finns bland annat fastighetsägande bolag, stora och små byggföretag, kommuner och föreningar. Oavsett om ditt ärende rör planering, upphandling eller genomförande av ett entreprenad- eller infrastrukturprojekt kan våra jurister bistå med kvalificerade råd.

Genom vår breda kompetens inom fastighetsrätten kan vi inför ert projekt bistå i frågor om t.ex. markförvärv, exploatering, nyttjanderätter, plan- och byggärenden och frågor med miljörättslig anknytning.

Våra entreprenadjurister har god kännedom om entreprenadbranschens standardavtal (som AB/ABT/ABK) och avtalsuppbyggnad och dess koppling till AMA-litteraturen. Vi kan bistå er vid avtalsskrivning, avtalsgranskning och avtalstolkning. Vi tillhandahåller även särskild expertis i frågor gällande offentlig upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF).

Under projektets gång kan vi ge råd och agera ”bollplank”. Vi kan hjälpa er att reda ut löpande frågor för att undvika att dessa leder till tvist.

Våra jurister har stor erfarenhet av entreprenadrelaterade tvister i både domstol och skiljenämnd. Uppstår en tvist kan vi hjälpa er med att reda ut tvistefrågorna, analysera riskerna och biträda er vid förhandling eller i process vid allmän domstol eller skiljenämnd.

Kontaktpersoner

Ambjörn Essén
Ambjörn Essén
Delägare, advokat | Jönköping +46 36 30 67 34
Andreas Thunholm Sundén
Andreas Thunholm Sundén
Delägare, advokat | Norrköping & Linköping +46 11 12 92 00
Andreas Öhlin
Andreas Öhlin
Managing Partner Kalmar, delägare, advokat | Kalmar & Karlskrona +46 480 44 28 47
David Karlsson
David Karlsson
Delägare, advokat | Kalmar & Karlskrona +46 480 44 28 43
Henrik Willquist
Henrik Willquist
Delägare, advokat | Helsingborg & Ängelholm +46 708 12 74 64
Johan Nyberg
Johan Nyberg
Delägare, advokat | Linköping & Norrköping +46 13 5602702
Jonas Ågren
Jonas Ågren
Advokat | Jönköping +46 36 30 67 31
Maja Kjellman
Maja Kjellman
Delägare, advokat | Helsingborg & Båstad +46 733 82 19 19
Malin Kulander
Malin Kulander
Advokat och delägare | Kalmar +46 480 44 28 40
Michael Lettius
Michael Lettius
Delägare, advokat | Helsingborg & Ängelholm +46 706 58 75 98
Peter Savin
Peter Savin
Delägare, advokat | Kalmar +46 480 44 28 40
Åsa Hjelte-Åkerblom
Åsa Hjelte-Åkerblom
Managing Partner Örebro, delägare, advokat | Örebro +46 19 16 65 86