EU- och konkurrensrätt

Konkurrensrätten – såväl den svenska konkurrenslagen som EU-rätten – påverkar i princip alla företag oavsett om man gör affärer i Sverige, inom EU eller i övriga världen. Konkurrensbegränsningar medför risk för långtgående ekonomiska konsekvenser för både företag och företrädare. Riskerna innefattar t.ex. konkurrensskadeavgift, skadestånd eller vite och ogiltighet eller komplikationer vid företagsförvärv. Med rätt råd och biträde kan dessa risker undvikas eller i vart fall minimeras och det komplicerade konkurrensrättsliga regelverket kan också vändas till våra klienters fördel i t.ex. kommersiella förhandlingar.

Glimstedts advokater och jurister har omfattande erfarenhet av att bistå såväl svenska som utländska klienter med konkurrensrättslig rådgivning i samband med avtalsskrivning, nyetableringar och företagsförvärv. Vi biträder ofta med att analysera om ett agerande är i överensstämmelse med svenska och EU-rättsliga konkurrensregler liksom dess potentiella risker, granskar och skriver konkurrensrättsligt relevanta avtal och avtalsbestämmelser liksom vid avtalsförhandlingar. Vi biträder och företräder dessutom våra klienter vid förvärv (koncentrationer), fusioner och joint ventures innefattande kontakter och förhandlingar med berörda konkurrensmyndigheter. Vi samarbetar ofta med kontakter inom våra internationella nätverk och samordnar t.ex. anmälningar till flera konkurrensmyndigheter vid gränsöverskridande förvärv.

Vi har också omfattande erfarenhet av att företräda klienter i konkurrensrättsliga processer inför domstolar och skiljenämnder liksom konkurrensmyndigheter. Våra medarbetare har och har drivit många vägledande mål i Marknadsdomstolen och numera i Patent- och Marknadsdomstolarna. Vi erbjuder också företagsanpassade utbildningar inom området och hjälp att upprätta compliance programs.

Kontaktpersoner

Ambjörn Essén
Ambjörn Essén
Delägare, advokat | Jönköping +46 36 30 67 34
Carl-Johan Ask
Carl-Johan Ask
Delägare, advokat | Helsingborg & Båstad +46 702 16 82 61
Michael Lettius
Michael Lettius
Delägare, advokat | Helsingborg & Ängelholm +46 706 58 75 98