EU- och konkurrensrätt

Marknadsbeteenden som innebär att konkurrensen begränsas riskerar att få långtgående ekonomiska konsekvenser. Det kan medföra skadeståndsskyldighet eller konkurrensskadeavgift, ogiltighet liksom komplikationer vid företagsförvärv.

Glimstedt har omfattande erfarenhet av och kan bistå dig med konkurrensrättslig rådgivning i samband med avtalsskrivning, nyetableringar och företagsförvärv. Vid behov kan vi även hjälpa dig att analysera om ett agerande är i överensstämmelse med svenska och EU-rättsliga konkurrensregler.

Vi biträder både svenska och utländska företag, branschorganisationer och myndigheter inför domstolar, skiljenämnder och konkurrensmyndigheter. Du kan också ta del av våra företagsanpassade utbildningar inom området och få hjälp att upprätta compliance programs. Dessutom företräder vi både upphandlande myndigheter och anbudsgivare i frågor som rör offentlig upphandling och i processer som rör skadestånd eller överprövning enligt till exempel LOU och LUF.

Kontaktpersoner

Carl-Johan Ask
Carl-Johan Ask
Delägare, advokat | Helsingborg
Michael Lettius
Michael Lettius
Delägare, advokat | Helsingborg +46 42 26 99 52