Fastighetsrätt

Fastighetsbranschen har under det senaste årtiondet ökat kraftigt i storlek och blivit alltmer komplex. Juridiken inom fastighetsrättens område rymmer en mängd olika frågor – allt från komplicerade exploateringar och transaktioner till löpande frågor inom fastighetsförvaltning, såsom förhandlingar med hyresgäster och hantering av myndighetskrav.

Vårt erfarna fastighetsteam består av ett stort antal jurister och advokater i såväl Sverige som Baltikum. Bland våra uppdragsgivare finns både svenska och internationella börsnoterade fastighetsbolag, kommuner samt kommunala och statliga bolag, institutionella investerare och bolag med en eller ett par fastigheter i sin portfölj. Glimstedts fastighetsteam hanterar hela spektret av fastighetsrelaterad rådgivning. Vi bistår dig vid förvärv eller försäljning av ett större fastighetsbestånd, exploateringsprojekt, bygg- och anläggningsentreprenad, rådgivning i hyresfrågor, plan- och byggärenden eller fastighetsrelaterade tvister i hyres- och arrendenämnd eller domstol.

Gedigen branschkunskap och förståelse för affärsvillkoren är teamets styrka. Det ska vara tryggt och inspirerande att anlita vårt fastighetsteam, oavsett vem du är och var du befinner dig.

Kontaktpersoner

Andreas Thunholm Sundén
Andreas Thunholm Sundén
Delägare, advokat | Norrköping & Linköping +46 11 12 92 00
Andreas Öhlin
Andreas Öhlin
Managing Partner Kalmar, delägare, advokat | Kalmar & Karlskrona +46 480 44 28 47
Carl-Johan Ask
Carl-Johan Ask
Delägare, advokat | Helsingborg & Båstad +46 702 16 82 61
Christian Wahlström
Christian Wahlström
Delägare, advokat | Norrköping & Linköping +46 11 12 92 00
David Karlsson
David Karlsson
Delägare, advokat | Kalmar & Karlskrona +46 480 44 28 43
Frida Gullstrand
Frida Gullstrand
Delägare, advokat | Norrköping & Linköping & Katrineholm +46 11 12 92 00
Gustav Sandberg
Gustav Sandberg
Managing Partner Östergötland, delägare, advokat | Linköping & Norrköping +46 13 12 92 01
Jacob Hellsten
Jacob Hellsten
Affärsjurist | Växjö +46 470 70 02 74
Magnus Wennerholm
Magnus Wennerholm
Delägare, advokat | Växjö +46 470 76 24 82
Maja Kjellman
Maja Kjellman
Delägare, advokat | Helsingborg & Båstad +46 733 82 19 19
Marcus Hallsten
Marcus Hallsten
Delägare, advokat | Norrköping & Linköping +46 11 12 92 00
Maria Hollingworth
Maria Hollingworth
Advokat | Norrköping & Linköping +46 11 12 92 00
Martin Ågren
Martin Ågren
Managing Partner Jönköping, delägare, advokat | Jönköping +46 36 30 67 38
Mats Rydh
Mats Rydh
Delägare | Stockholm +46 8 5620 8007
Peter Savin
Peter Savin
Delägare, advokat | Kalmar +46 480 44 28 40
Ulf Rathsman
Ulf Rathsman
Delägare, advokat | Falun +46 23 481 00
Åsa Hjelte-Åkerblom
Åsa Hjelte-Åkerblom
Managing Partner Örebro, delägare, advokat | Örebro +46 19 16 65 86
Åsa Kock
Åsa Kock
Delägare, advokat | Linköping & Norrköping +46 13 12 92 01