Föreningsrätt

Föreningsrätten omfattar många olika typer av sammanslutningar. Hit hör idrottsföreningar, bostadsrättsföreningar, kooperativa föreningar, miljöorganisationer, frikyrkliga samfund m. fl. Föreningar har alla det gemensamt, att det är personer eller företag som verkar för ett gemensamt ändamål. Ideella föreningar och ekonomiska föreningar är de vanligaste typerna. Men det finns också andra typer av föreningar som är grundade på särskild lag, t.ex. samfällighetsföreningar, som är en sammanslutning av fastigheter som verkar i en förening, som förvaltar en gemensam anläggning.

Glimstedt hanterar alla tänkbara typer av föreningsrelaterade frågor. Vi erbjuder biträde när det gäller köp eller försäljning av en fastighet för ombildning till bostadsrätt, biträde vid bildande, sammanslagning eller avveckling av en förening, upprättande eller ändring av stadgar – för att nämna några exempel. Glimstedt har stor erfarenhet av domstolsprocesser på föreningsrättens område, liksom av hantering av föreningar i kris. Inom föreningsrätten kan vi bistå med vår unika kompetens i alla frågor som kan dyka upp.

Kontaktpersoner

Ambjörn Essén
Ambjörn Essén
Delägare, advokat | Jönköping +46 36 30 67 34
Hans Danielsson
Hans Danielsson
Skattejurist | Jönköping +46 36 30 67 36