Företagsöverlåtelser

Vi på Glimstedt har lång och bred erfarenhet som kvalificerade rådgivare vid komplexa, stora såväl som små, förvärv och företagsöverlåtelser både inom och utanför Sverige.

En betydande och viktig del av förvärvsprocessen främst på köparsidan men även på säljarsidan är bolagsgranskningen, due diligence, som ställer höga krav på specialistkunskaper inom ett stort antal rättsområden.

Vi har omfattande erfarenhet av att agera på uppdrag av både dig som är säljare och köpare och kan snabbt sätta samman en specialistgrupp för att ge dig den bästa och mest effektiva rådgivningen och servicen under hela processen.