Försäkringsrätt

På Glimstedt finns djupa kunskaper inom området försäkringsrätt. Vi biträder försäkringsbolag och försäkringstagare inom en rad olika ärendetyper. Du kan få hjälp vid exempelvis etablering, finansiering och avveckling av försäkringsverksamhet, granskning och förhandling av försäkringsavtal, skadereglering och försäkringsrättsliga tvister och försäkringsrättsliga överväganden som aktualiseras vid bland annat företagsförvärv, kommersiella avtal och tvister.

Kontaktpersoner

Andreas Hahn
Andreas Hahn
Delägare, advokat | Karlstad & Örebro +46 19 16 65 84