Förvaltningsrätt och kommunalrätt

Myndigheter inom staten, kommuner och regioner (landsting) verkar på ett mycket brett område och fattar vid sin respektive myndighetsutövning en mängd olika beslut. Beroende på myndighetens verksamhetsområde kan det röra sig om beslut som vänder sig till privatpersoner, företag och andra privata aktörer eller andra myndigheter. Kommuner och regioner (landsting) fattar också politiska beslut i enlighet med kommunallagen, som i olika grad påverkar dem som bor och verkar i kommunen/regionen (landstinget).

Juridiska frågeställningar på offentliga området har alltid krävt särskild kompetens, då lagstiftningen är både omfattande och komplex. Glimstedts advokater och biträdande jurister erbjuder kvalificerad rådgivning inom alla slags frågor som rör förvaltningsrätt och kommunalrätt. Våra specialister har mycket stor erfarenhet av domstolsprocesser på området och biträder också vid överklagande av beslut till domstol.