Immaterialrätt, marknadsrätt och medierätt

Immateriella rättigheter tillhör företagens viktigaste tillgångar. Förmågan att skapa, använda och skydda immateriella tillgångar är ofta avgörande för företags konkurrenskraft och framgång, inte minst i ett internationellt perspektiv.

Glimstedts experter på immaterialrätt kan hjälpa ditt företag att säkerställa och skydda immateriella rättigheter. Vi biträder med rådgivning om varumärken, firmor, patent, upphovsrätt, mönster/design, företagshemligheter och andra immateriella rättigheter. En stor del av vår immaterialrättsliga verksamhet är inriktad på intrångsprocesser. Vi ger även råd om marknadsrättsliga frågor, internet, företagets strategi/policy och biträder vid upprättande avtal om bl.a. överlåtelse och licensiering av immateriella rättigheter och i samband med företagsförvärv. Vår rådgivning sträcker sig även till de närliggande områdena marknadsrätt och medierätt, där vi ofta hanterar frågor om marknadsföring, internet, tryck- och yttrandefrihet samt avtal och tvister.

Kontakta oss

Göteborg
Jönköping
Växjö