Immaterialrätt, marknadsrätt och medierätt

Immateriella rättigheter tillhör företagens viktigaste tillgångar. Förmågan att skapa, använda och skydda immateriella tillgångar är ofta avgörande för företags konkurrenskraft och framgång, inte minst i ett internationellt perspektiv.

Glimstedts experter på immaterialrätt kan hjälpa ditt företag att säkerställa och skydda immateriella rättigheter. Våra advokater och jurister biträder företag med rådgivning om varumärken, firmor, patent, upphovsrätt, mönster/design, företagshemligheter och andra immateriella rättigheter. En stor del av vår immaterialrättsliga verksamhet är inriktad på intrångsprocesser. Vi ger även råd om marknadsrättsliga frågor, internet, företagets strategi/policy och biträder vid upprättande avtal om bl.a. överlåtelse och licensiering av immateriella rättigheter och i samband med företagsförvärv. Vår rådgivning sträcker sig även till de närliggande områdena marknadsrätt och medierätt, där vi ofta hanterar frågor om marknadsföring, internet, tryck- och yttrandefrihet samt avtal och tvister.

Kontaktpersoner

Johan Wänersjö
Johan Wänersjö
Managing Partner Växjö, delägare, advokat | Växjö +46 470 76 24 83
Maria Lindegård Eiderholm
Maria Lindegård Eiderholm
Managing Partner Stockholm, delägare, advokat | Stockholm +46 8 5620 8013