IT-rätt och dataskydd

Våra jurister som arbetar inom IT erbjuder både de nödvändiga juridiska kvalifikationerna och ett affärsmässigt stöd i upprättande och förhandling av avtal rörande t ex licensiering av programvara, IT-tjänster, systemupphandlingar, drift och hosting, överlåtelser av teknologi och outsourcing.

Vi arbetar med frågor som skydd för programvara och företagshemligheter, Open Source, marknadsföring på internet, domännamn, e-handel och hantering av personuppgifter.

Vi biträder också vid tvister på IT-området och hanterar frågor rörande IT i samband med företagsöverlåtelser.

Kontakta oss