IT-rätt och dataskydd

Våra jurister som arbetar inom IT erbjuder både de nödvändiga juridiska kvalifikationerna och ett affärsmässigt stöd i upprättande och förhandling av avtal rörande t ex licensiering av programvara, IT-tjänster, systemupphandlingar, drift och hosting, överlåtelser av teknologi och outsourcing.

Vi arbetar med frågor som skydd för programvara och företagshemligheter, Open Source, marknadsföring på internet, domännamn, e-handel och hantering av personuppgifter.

Vi biträder också vid tvister på IT-området och hanterar frågor rörande IT i samband med företagsöverlåtelser.

Kontaktpersoner

Finn Stenström
Finn Stenström
Delägare, advokat | Norrköping & Linköping +46 11 19 04 43
Frida Gullstrand
Frida Gullstrand
Delägare, advokat | Norrköping & Linköping & Katrineholm +46 11 12 92 00
Johan Nyberg
Johan Nyberg
Delägare, advokat | Linköping & Norrköping +46 13 5602702
Maria Lindegård Eiderholm
Maria Lindegård Eiderholm
Managing Partner Stockholm, delägare, advokat | Stockholm +46 8 5620 8013
Martin Ågren
Martin Ågren
Managing Partner Jönköping, delägare, advokat | Jönköping +46 36 30 67 38