IT-rätt och dataskydd

Våra jurister som arbetar inom IT erbjuder både de nödvändiga juridiska kvalifikationerna och ett affärsmässigt stöd i upprättande och förhandling av avtal rörande t ex licensiering av programvara, IT-tjänster, systemupphandlingar, drift och hosting, överlåtelser av teknologi och outsourcing.

Vi arbetar med frågor som skydd för programvara och företagshemligheter, Open Source, marknadsföring på internet, domännamn, e-handel och hantering av personuppgifter.

Vi biträder också vid tvister på IT-området och hanterar frågor rörande IT i samband med företagsöverlåtelser.

Kontaktpersoner

Finn Stenström
Finn Stenström
Delägare, advokat | Norrköping & Linköping +46 11 19 04 43
Frida Gullstrand
Frida Gullstrand
Delägare, advokat | Norrköping & Linköping +46 11 12 92 00
Jakob Nortoft
Jakob Nortoft
Delägare, advokat | Göteborg +46 31 710 40 29
Johan Nyberg
Johan Nyberg
Delägare, advokat | Linköping & Norrköping +46 13 5602702
Martin Ågren
Martin Ågren
Delägare, advokat | Jönköping +46 36 30 67 38
Mikael Claes
Mikael Claes
Delägare, advokat | Göteborg + 46 31 710 40 50