Miljörätt

Miljörätten är ett av de rättsområden som utvecklas snabbast. Ett ökande lagstiftningsarbete på EU-nivå innebär skärpta krav och ett omfattande regelverk som du som verksamhetsutövare måste förhålla dig till. Frågor med miljörättslig anknytning får allt större betydelse även vid kommersiella transaktioner.

Hos oss finns specialistkompetensen du behöver när dina frågor har miljörättslig anknytning. Vi hjälper både företag och kommuner med ansökningshandlingar som gäller till exempel miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet och samordnar arbetet med teknisk expertis. Vid företags- eller fastighetsförvärv hjälper vi dig med miljörättsliga bedömningar och avtalsskrivning.

Kontaktpersoner

Pernilla Tilly Nors
Pernilla Tilly Nors
Delägare, advokat | Norrköping & Linköping +46 11 12 92 00
Sebastian Katsinas
Sebastian Katsinas
Delägare, advokat | Norrköping & Linköping +46 11 12 92 00